Sex espania grates - Pagdating ng araw

Kitang-kita natin ngayon na hindi makatatakas ang mga tao saan man siya magtungo sa magaganap na pagpuksa ng Panginoon, na ito nga ay ang Araw ng Paghuhukom na siyang paglipol ng Diyos sa mga taong masama.

Madalas na din nating makita maging sa mga pelikula at sa iba pang entertainment media ang iba’t-ibang istorya tungkol sa kung paano magwawakas o magugunaw ang mundo.

Maging ang mga scientistay may mga sinasabi tungkol sa isyung ito, na madalas din nating mapanuod sa television.

Sapagka't gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangagaasawa at pinapapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat; ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.”Ipinaliwanag ng Panginoong Jesus na ang muli niyang pagparito ay katulad nung panahon ni Noe nang gunawin noon ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha.

Sinabi niya na ang mga tao noon ay nagsisikain at nagsisiinom, at nangagaasawa at pinapagaasawa, nang dumating ang baha at nalunod ang lahat ng tao na hindi nakapasok sa daong.

Maintain at least 1,000 pesos if you want to earn interest. Kahit parang walang earnings, ang importante ay meron kang savings. It's better to pay 5 pesos for every ATM withdrawal than paying 300 pesos a month as penalty for not maintaining the balance requirement for 2 consecutive months. Some branches accept barangay clearance or certificate as proof of address. Try also applying at BPI Express Centers in malls or near malls.

What you will do is to plan your withdrawals so you don't get deducted a lot of 5 pesos. Yong ibang branch naman, okay lang na walang proof of address basta meron kang 2 valid IDs. Ang libre: Online and mobile phone balance inquiry Obvious na advice: If possible, don't withdraw from a non-BPI bank para hindi matriple yong withdrawal fees mo. : Huwag hayaang mag-negative balance ang KAYA savings account mo! Maybe later on BPI will even lower the minimum initial deposit amount for KAYA to less than 100 pesos to comply with the new BSP order for banks to offer BASIC savings accounts to serve the unbanked.Kung walang bill in your name, puede ka ring magdala ng barangay certificate certifying na nakatira ka sa address mo at resident ka sa barangay ninyo.If you have a BPI Easy Saver account, good for you. Hindi na ino-offer ito for those opening new accounts.Maging ang kaniyang kayamanan: “Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon”.Sinasabi ng iba na, “eh ang sabi diyan ay sa lupa magaganap ang pagsupok sa pamamagitan ng apoy, eh papaano kung ang tao ay gumawa ng tirahan sa labas ng mundo o di kaya ay sa buwan, eh di hindi siya mamamatay?Eh paano naman kung tangkain ng tao na humukay ng malalim at doon naman siya magtago?

Tags: , ,